Outlock Express

Inne strony warte obejrzenia:

Outlock ExpressOutlook Express umożliwia obsługę wielu kont pocztowych, a dostępne narzędzia pozwalają na sortowanie wiadomości w zależności , na które konto przyszły. Konto pocztowe można zdefiniować, korzystając z kreatora połączeń internetowych, lub wybierając z menu. Pojawi się wówczas okno ze zdefiniowanymi kontami pocztowymi i grupami dyskusyjnymi. Okno posiada kilka zakładek , z których najważniejsza jest poczta. Po kliknięciu przycisku dodaj uruchomi się kreator połączeń internetowych, ale tylko od momentu tworzenia konta pocztowego. W następnych krokach poprosi nas o podanie danych dotyczących konta pocztowego. Po wpisaniu wszystkich danych program poinformuje nas o zakończeniu tworzenia konta. Jeśli wszystko uzupełniliśmy p prawnie to możemy zakończyć tworzenie konta. Można jeszcze poprawić niektóre ustawienia, naciskając właściwości w oknie kont pocztowych. Okno właściwości konta posiada kilka zakładek, które zawierają dane wpisane podczas tworzenia konta. Podstawowe czynności, jakie można wykonać w programie pocztowym, to wysyłanie i odbieranie wiadomości. Aby napisać list ,należy kliknąć nowa poczta na pasku narzędzi Pojawi się okienko tworzenia nowej wiadomości pocztowej. Okienko zawiera wiele informacji, które trzeba wpisać, nie licząc samej treści wiadomości. Odbieranie wiadomości następuje po naciśnięciu przycisku wyślij i pobierz. Program sprawdza wtedy wszystkie konta pocztowe, które mają zaznaczoną opcję uwzględnij. Jeżeli chcesz sprawdzić inne konto lub tylko jedno z wielu, to naciśnij strzałkę po prawej stronie przycisku i wybierz konto do sprawdzenia. Odebrane listy pojawią się zaznaczone tłustym drukiem w folderze skrzynka odbiorcza, chyba że działa reguła, która od razu przeniesie wiadomość do innego folderu. Jeżeli otrzymany list posiada załączniki w postaci plików, to po lewej stronie nagłówka pojawi się symbol spinacza biurowego. Podobny symbol pojawi się w szarym polu nad treścią listu. Aby odczytać te załączniki należy kliknąć na spinacz , a pojawi się lista załączników do listu Po kliknięciu wybranego pliku pojawi się pytanie, czy plik otworzyć czy zapisać. Kiedy nie mamy wątpliwości co do pochodzenia pliku i zawartości pliku, możemy go od razu otworzyć, w przeciwnym wypadku lepiej zapisać i przed otwarciem sprawdzić, czy nie jest zawirusowany. Samo zapisanie nie uaktywni wirusa, a otwarcie tak.

Warto również przeczytać:

Spędzanie wolnego czasu
Komputer może stać się urządzeniem, które pomaga zabić nudę. Jest tak w przypadku dzieci, nastolatków, jak i osób dorosłych. Każdy bowiem znajdzie w komputerze lub w Internecie rzeczy, które ich zaint...

Komputer a nauka
Komputer jest bardzo poważnym problemem w nauce. Często mimo dobrych chęci rodziców i kupieniu komputera w celach nauki, mija się z celem. Komputer jest jednym z najgorszych sposobów na naukę, poniewa...

Piractwo
Piractwo jest to termin odnoszący się w Internecie do kopiowania i rozprowadzania nielegalnego oprogramowania, gier, muzyki, filmów i innych rzeczy, które w realnym świecie są niezwykle drogie. Piract...

Commodore
Commodore jest jednym z najpopularniejszych modeli komputerów domowych. To na nich na początku lat dziewięćdziesiątych mialiony ludzi w Polsce, jak i w innych krajach na świecie spędzało swój czas na ...